Europejskie Centrum Solidarności

Zbiory biblioteczne Europejskie Centrum Solidarności zaczęło gromadzić już w roku 2008, wkrótce po inauguracji swojej działalności.
Profil i zadania Biblioteki zostały określone przez założenia statutowe Centrum - ma ona służyć badaniom w zakresie historii najnowszej, ruchów wolnościowych, problematyki społeczno-gospodarczej oraz stosunków prawno-międzynarodowych odwołujących się do dziedzictwa Solidarności, ale także edukacji i promowaniu wartości Solidarności.
Użytkownik Biblioteki znajdzie w niej zatem nie tylko publikacje dotyczące historii opozycji demokratycznej w PRL oraz ruchu społecznego i związku zawodowego Solidarność, ale także najnowszą literaturę z dziedziny politologii, socjologii, antropologii społecznej, filozofii, prawa, jak również – ze względu na charakter instytucji - szeroko pojętej kultury.

STATYSTYKA na dzień 21-08-2018

  • Rekordów bibliograficznych: 25 079
  • Rekordów egzemplarzy: 28 466
  • Rekordów zasobów: 440
  • Liczba czytelników: 38
  • Aktualnie wypożyczonych książek: 242