Gdański Uniwersytet Medyczny

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to biblioteka akademicka, współdziałająca ze środowiskiem Uczelni w celu realizacji jej zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych. Posiada największy w województwie pomorskim księgozbiór z zakresu: medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp. Biblioteka organizuje także dostęp do najnowszych krajowych i światowych źródeł naukowej informacji medycznej formie elektronicznej, takich jak: e-czasopisma, e-książki, bazy danych. Zasoby te udostępnia zarówno studentom, jak i pracownikom Uczelni oraz wszystkim zainteresowanym literaturą medyczną. Oprócz gromadzenia i udostępniania sprofilowanych zasobów, Biblioteka prowadzi również działalność informacyjno-bibliograficzną, dydaktyczną oraz kulturalną. Jednym z priorytetów w funkcjonowaniu placówki jest stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się nowych możliwości technologicznych. W 2010 roku, w uznaniu zasług dla polskiego bibliotekarstwa, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została odznaczona medalem Bibliotheca Magna - Perennisque.

STATYSTYKA na dzień 24-10-2017

  • Rekordów bibliograficznych: 66 662
  • Rekordów egzemplarzy: 120 783
  • Rekordów zasobów: 3 164
  • Liczba czytelników: 9 290
  • Aktualnie wypożyczonych książek: 11 942