O TZB

Trójmiejski Zespół Biblioteczny został powołany w 1995 roku na mocy porozumienia rektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora CTO. W skład Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego wchodzą: