POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK WDRAŻAJĄCYCH I UŻYTKUJĄCYCH SYSTEM VTLS VIRTUA

Z inicjatywy Rady Użytkowników Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w dniu 4 września 1995 roku został powołany Trójmiejski Zespół Biblioteczny na mocy decyzji rektorów szkół wyższych i dyrektorów instytucji wdrażających system biblioteczny VTLS Virtua i podjął działalność na podstawie „Porozumienia o współpracy bibliotek wdrażających i użytkujących system VTLS Virtua” z dnia 14 czerwca 2002 roku.

  1. Postanowienia ogólne

    Uczestnikami niniejszego Porozumienia są biblioteki akademickie i specjalistyczne z terenu Trójmiasta użytkujące system VIRTUA skupione w konsorcjum o nazwie Trójmiejski Zespół Biblioteczny, zwany dalej TZB

    1. Celem współpracy Uczestników TZB użytkujących system biblioteczny Virtua jest działanie na rzecz rozwoju informacji naukowej, ułatwiania dostępu do światowych zasobów informacji oraz unowocześnianie i usprawnianie działalności bibliotecznej w aglomeracji trójmiejskiej i w Polsce.